• picture
  • Родопски пейзаж II  •
  • 27/35cm акрил