• picture
  • Света Богородица
  • 18 в., върба, темпера Рилски манастир